Deuchainn 001

‘S ann airson adhbharan deuchainn a tha am post seo. Tha mi a’ feuchainn ri post ùr a fhoillseachadh bho iPad leis na h-apps Pretext agus Working Copy.

EDIT 1: 3mh An t-Ògmhios 2019 @ 13:30

Dh’ obraich e! A-nis tha mi a’ feuchainn ris am post ùrachadh tron aon phroiseas.

EDIT 2: 3mh An t-Ògmhios 2019 @ 13:40

Dh’obraich sin cuideachd. A-nis tha mi a’ feuchainn ri dealbh a chur ris am post.

EDIT 3: 3mh An t-Ògmhios 2019 @ 13:50

Dh’ obraich e!