Thathar an dùil gun tèid Leo Varadkar, 38 a thaghadh mar ceannard am partaidh poiliteagach Fine Gael.

Thèid an taghadh mu dheireadh a chumail a-màireach (2na An t-Òg-mhìos 2017), ach an-dràsta thathar an dùil gum bidh 46 a-mach às na 73 neach-lagha sa phartaidh a’ bhòtadh air a shon.

Ma tha e soirbheachail bidh e air ainmeachadh mar ceannard am partaidh agus mar sin bidh e na chiad Prìomh-mhinistear gèidh agus am fear nas òige ann an eachdraidh na dùthaich.