Tha am pàipear-naidheachd Ugandanach Rolling Stone air liosta dhe ainmean agus dealbhan dhe na daoine gèidh san dùthaich fhoillseachadh.

Chaidh am pàipear fhoillseachadh le ceann-naidheachd air a’ phrìomh-dhuilleag a leughas gum bu chòir dhan a bhith gan crochadh.

A-rèir an t-artaigil, bha na daoine a chaidh an ainmeachadh san liosta a’ feuchainn ri “buaidh a thoirt air millean clann”.

Thuirt Giles Muhame, a tha na neach-deasachaidh a’ phàipear, gum biodh an liosta na chuideachadh ris an h-ùghdarrasan a tha airson daoine gèidh agus leasbaich an cur an grèim.

Tha Julian Onziema, an tha na neach-iomairte airson còirichean daonna, air ràdh gun deach iomairt a thoirt air co-dhiù ceathrar on a chaidh an liosta fhoillseachadh.