Airson faighinn a-mach na tha a’ dol thall aig AbairThusa, faodaidh sibh @AbairThusa leantainn air Twitter a-nis! A bharrachd air seo faodaidh sibh @NaidheachdanPnc leantainn airson cumail suas leis na tha a’ dol air Naidheachdan Pinc.

Agus fhad ’s a tha mi an-seo, faodaidh sibh gam leantainn fhèin aig @ruighean neo faodaidh sibh @facalanlatha a’ leantainn airson ionnsachadh am facal ùr Gàidhlig a chuireas Learning Gaelic suas gach leth as lèth gOnline.