Tha luchd-foghlaim ann an Chicago air ràdh nach tèid planaichean airson àrd-sgoil LGBT fhosgladh anns a’ bhaile air adhart.

Thathar ag ràdh nach tèid na planaichean air adhart air sgàth ’s gu bheil luchd-dùbhlain airson sgoil fosgladh a-mach gu mion-chuidean eile seach a bhith airson luchd-LGBT a-mhàin.

“Bha iad (Ùghdarrasan an Sgìre) airson dèanamh cinnteach gu biodh an sgeama fosgladh a-mach ri clann eile a tha air an iomall air sgàth ’s adhbharan a leithid creideamh, cuideam agus eile,” arsa neach-labhairt Michael Vaughn

Thuirt na luchd-taice nach robh iad airson na planaichean a dhol air adhart a-nis air sgàth ’s gun robh iad air “watered down” agus nach eil robh iad a’ co-fhreagairt na h-amasan a bh’ aca tuilleadh.