Pròiseactan

Gèidh.uk

Naidheachdan LGDT air fhoillseachadh tro mheadhan na Gàidhlig

Briathrachais LGDT

Liosta de dh’fhaclan Gàidhlig a’ buntainn ris a’ choimhearsnachd LGDT

Ceanglaichean.info

Iùl-lann de làraichean-lìn a’ buntainn ris a’ Ghàidhlig

Tachartasan.info

Iùl-lann de tachartasan a’ buntainn ris a’ Ghàidhlig

An t-Ubhal-ghort

Blog mu dheidhinn teicneòlas agus gu h-àraid teicneolas Apple

Translating WordPress

Oidhirp gus WordPress eadar-theangachadh chun a’ Ghàidhlig

AbairThusa

Bha AbairThusa na chiad lìon-sòisealta Gàidhlig riamh

Bannerman Company Ltd

Làrach-lìn a chruthaich mi airson Bannerman Company Ltd ann am Baile Dhubhthaich

Inbhir Pheofharain

Mo chiad làrach-lìn a chruthaich mi nuair a bha mi a’ dèanamh cùrsa coimpiutaireachd aig Sabhal Mòr Ostaig

Crìstean MacMhìcheil

Tha mi nam neach-leasachaidh de làraichean-lìn agus applaidean Gàidhlig. Dh'ionnsaich mi Gàidhlig aig Acadamaidh Inbhir Pheofharain agus an uairsin aig Sabhal Mòr Ostaig far an do cheumnaich mi le BA (le Urram) ann an Gàidhlig 's Leasachadh.

Lean mise

Puist as Ùire

Ùrlar Wordpress

Tachartasan.info

Deuchainn 001

Roinnean-seòrsa

Deuchainn (1)
Teicneòlas (2)

Mìosachan

An Giblean 2018 (2)
Am Màrt 2018 (1)